Ledelse​

Behov for en midlertidig CFO, Økonomichef eller Regnskabschef?

Orlov, barsel, sygdom eller uventet fratræden kan bringe virksomheden i en situation, hvor der med kort varsel er behov for en midlertidig løsning til ledelse og styring af virksomhedens økonomi og regnskabsfunktion.


Vi har erfaringen til på kort tid at sætte os ind i virksomhedens forhold og derefter fungere som fleksibel og effektiv ledelse på økonomi/regnskabsområdet.


C-Force leverer en ressourceindsats, der er nøje afstemt med virksomhedens behov, eksisterende ressourcer og kompetencer. Erfaring fra en lang række virksomheder giver således C-Force styrken til at prioritere indsatsen og dermed kun bruge tid på det, der er nødvendigt indtil virksomheden har en permanent løsning klar.


Grundlaget herfor er altid en funktions- og arbejdsbeskrivelse, der drøftes og aftales med virksomhedens ledelse.

Er en fastansat Økonomichef i overkanten?

Alle virksomheder har brug for én, der samler trådene omkring økonomien og regnskabet, men mange mindre og mellemstore virksomheder har kun behov for en Økonomi/regnskabschef i nogle relativ få timer om ugen/måneden.

En der kan hjælpe bogholderen/regnskabsassistenten med at færdiggøre en relevant og valid rapportering til ledelsen – og som samtidig kan være en sparringspartner for ledelsen omkring den økonomiske udvikling, likviditet mv.​

C-Force er en effektiv og fleksibel løsning, hvor din virksomhed bliver tilført al den nødvendige kompetence og viden – og hvor ressourceindsatsen er nøjagtigt dimensioneret til din virksomheds behov.​

​​S.Schandorphs Vej 4 2800 Kongens Lyngby​  -  Telefon: 40 23 81 11​  - E-mail: cm@cforce.dk​