Velkommen

Ledelse

C-Force hjælper virksomheder med midlertidig ledelse af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion. Vi kan med kort varsel træde til og fungere som en effektiv og fleksibel CFO, økonomichef eller regnskabschef.
 
C-Force har såvel den ledelsesmæssige erfaring som den faglige ekspertise, der skal til for at sikre en stabil drift med høj kvalitet på økonomiområdet i perioden indtil virksomheden har fundet en permanent løsning.

Hvis din virksomhed ikke har behov for en fastansat økonomi/regnskabschef, kan C-Force udfylde denne funktion i nøjagtig det antal timer, som virksomheden ønsker.
 

 


        
Regnskabsmæssig assistance
 
Har virksomheden behov for regnskabs-mæssig assistance – eksempelvis bogføring, afstemninger, moms, indberetninger og regnskabsudarbejdelse kan C-Force hjælpe.  
 
Vi kan være en ekstra ressource i virksomhedens egen økonomi- og regnskabsafdeling eller varetage hele opgaven omkring virksomhedens økonomi/regnskab.
 
Særlige opgaver

Har din virksomhed særlige opgaver eller enkeltstående projekter inden for økonomi- og regnskabsområdet, som vanskeligt kan løftes med virksomhedens eksisterende ressourcer, bistår vi også gerne med dedikerede ressourcer med en bred projekt-erfaring.